Privacy Policy

Privacy Policy Netsimpel

1. Verzameling van persoonsgegevens

1.1 Verzameling bij aankoop

Als u een aankoop doet op Netsimpel.nl, verzamelt Netsimpel.nl uw contactinformatie zoals uw bedrijfsnaam- en vorm, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, email adres en bankgegevens.

1.2 Andere verzameling

Gebruiksinformatie: we verzamelen informatie met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, inclusief welke applicaties u gebruikt.

Contact met Netsimpel: stelt u een vraag via onze klantenportaal, dan bewaren we uw contactgegevens en de inhoud van de gesprekken.

Websitebezoek en e-mails: gegevens over onder meer het tijdstip waarop u ons bezoekt, vanaf welk apparaat en of u een e-mail opent en klikt op een link.

2. Gebruik van persoonsgegevens

We kunnen informatie over u gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Leveren, onderhouden en verbeteren van onze huidige diensten;
  • Ontwikkelen van nieuwe diensten;
  • Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice en ondersteuning bieden;
  • Verzenden van technische meldingen, updates, beveiligingsmeldingen en ondersteunings- en administratieve berichten;
  • Communiceren met u over producten, diensten, aanbiedingen, promoties en evenementen die door Netsimpel.nl en anderen worden aangeboden, en nieuws en informatie verstrekken waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn;
  • Verbeteren van onze diensten
  • Om misbruik of een duidelijk illegale activiteit te melden

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn de gegevens die we over u verzamelen als u een aankoop doet (als beschreven in deel 1.1) en andere verzameling (als beschreven in deel 1.2).

3.1 Vrijgave aan andere entiteit van Netsimpel.nl

We geven uw persoonsgegevens vrij aan ontvangers met wie wij samenwerken als we uw persoonsgegevens gebruiken als beschreven in deel 2. Hieronder vallen :

  • onze supportcenters,
  • operationele systeemactiviteiten in Turkije en India. Deze ontvangers verwerken in sommige gevallen uw gegevens (klant). Onze supportcenters verwerken uw gegevens (klantgegevens) als dit nodig is om u ondersteuning te bieden en slechts nadat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven.
3.2 Vrijgave aan een van de samenwerkende partners van Netsimpel.nl

We maken gebruik van een aantal partners en subcontractors met wie we overeenkomsten hebben om persoonsgegevens te verwerken. De overeenkomsten reguleren welke persoonsgegevens verwerkt worden, waarom de verwerking wordt uitgevoerd, hoe persoonsgegevens beschermd worden, hoe ze verwerkt kunnen worden en hoe lang.

3.3 Vrijgave aan domeinnaamautoriteiten

Een van de verplichtingen van Netsimpel.nl als registerhouder van domeinnamen is bepaalde informatie overdragen aan autoriteiten voor naamgeving over de hele wereld over klanten die domeinnamen registreren bij Netsimpel.nl.

Deze informatie is afhankelijk van de richtlijnen van de domeinnaamautoriteit. Als algemene regel omvatten de gegevens die we verstrekken uw contactgegevens (naam en adres), maar kunnen ook uw e-mailadres, telefoonnummer omvatten. De relevante autoriteit voor naamgeving kan dergelijke informatie beschikbaar stellen aan het publiek via open, toegankelijke directories voor eigenaars van domeinnamen, zogenoemde whois.

3.4 Vrijgave van gegevens aan rechtbanken of autoriteiten

Uw gegevens (klantgegevens) zijn informatie die u op uw webspace op Netsimpel.nl hebt geplaatst, bijvoorbeeld e-mails, internetpagina’s, foto’s en database-inhoud. Netsimpel.nl vormt geen mening over en voert geen juridische controle uit van uw gegevens (de klantgegevens) op uw webspace-account. We verwijzen ook naar ons klantgegevensbeleid voor meer informatie over vrijgave aan rechten en andere autoriteiten.

4. Verwijdering van persoonsgegevens

We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer we ze niet langer hoeven te verwerken in relatie tot een of meer van bovenvermelde doeleinden.

Over het algemeen slaan we uw persoonsgegevens op zo lang er een actief abonnement is en wanneer we service en ondersteuning moeten leveren. Anders bewaren we uw persoonsgegevens tot 10 weken of langer indien wettelijke verplichtingen dit voorschrijven.

De gegevens kunnen echter in geanonimiseerde vorm gedurende een langere periode verwerkt en bewaard worden zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

Tevens kunt u ook een verzoek indienen om uw gegevens uit onze database te verwijderen. Echter dit is niet altijd mogelijk in verbande met wet- en regelgeving. We laten u uiteraard altijd weten waarom we in zo’n geval uw gegevens niet kunnen wissen.

5. Cookies

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die uw computer, tablet of smartphone bewaart wanneer u onze website bezoekt. Dankzij de informatie in deze cookies kunnen we begrijpen hoe u gebruikmaakt van onze website en welke diensten u interessant vindt. 

Sociale knoppen
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn inzien.

Embedded content
Op sommige pagina’s  kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op netsimpel.nl wordt vertoond. Denk hierbij aan Slideshare presentaties en YouTube video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kunt u wederom vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Advertentiecookies
Soms plaatsen wij advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses verzamelen we gegevens van u bezoek om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen we met deze cookies bijhouden welke advertenties u al hebt gezien, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde banners te zien krijgt. Dit zijn o.a. cookies van Google Adwords an Facebook.

Analytische cookies
Met deze cookies meten en analyseren we over het gebruik van onze website en zien we welke informatie u nuttig of juist overbodig vindt. Met deze informatie kunnen we  dingen op de website aanpassen om uw ervaring op onze website te kunnen verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van software van derden van partij, zoals Google Analytics.

Verwijderen en uitschakelen van cookies
U kunt ook zelf de cookies verwijderen van uw computer, ondanks dat de cookies na de maximale bewaartermijn automatisch van u computer verwijderd worden. U kunt via de instellingen van uw browser de cookies handmatig verwijderen of het opslaan van cookies op u computer uitschakelen. Hiervoor kunt u de hulpfunctie van uw browser met de F1-knop raadplegen of de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer bekijken.

6. Beveiliging

We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te zorgen dat al onze interne procedures voldoen aan de hoge standaards in het beveiligingsbeleid. Dienovereenkomstig streven we ernaar de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder valt codering van gegevens en gebruik van 2FA wanneer van toepassing.

Het omvat ook back-up, gecodeerde communicatie en andere maatregelen om risico’s te verkleinen.

7. Uw rechten

U hebt op ieder moment het recht geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens over u die we verwerken, maar met bepaalde wettelijke uitzonderingen. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering/geautomatiseerde besluiten. Daarnaast hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren, wissen of blokkeren. Bovendien hebt u het recht informatie te ontvangen over de gegevens die u aan ons verstrekt hebt, en het recht deze informatie te laten overdragen naar een andere gegevensbeheerder (gegevensportabiliteit).

Als u meer wilt weten en/of een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact opmet Netsimpel.nl.

8. Intrekken van toestemming

U kunt op ieder moment een toestemming die u hebt gegeven intrekken, dan verwerken we uw persoonsgegevens niet langer, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op een andere grond. Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u dan contact op met Netsimpel.nl.

9. Aanpassing van gegevens, enz.

Als u wilt dat wij de persoonsgegevens die we over u verwerken aanpassen, bijwerken of verwijderen, dan kunt u dit via uw klantenportal dit zelf aanpassen.

10. Klachten

Als u in beroep wilt gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op als hierboven vermeld.